Hầu Vương

Đỗ Thánh I

Đỗ Thánh II

Đỗ Thánh III

Tây Du Ký Mối Tình Ngoại Truyện

Tây Du Ký Mối Tình Ngoại Truyện 2

Mỹ Nhân Ngư

Chuyên Gia Bắt Ma

Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương

Tế Công

Tân Lộc Đỉnh Ký I

Tân Lộc Đỉnh Ký II

Hoàng Tử Bánh Trứng

Đại Nội Mật Thám

Anh Hùng Của Tôi

Quyết Chiến Giang Hồ

Phán Xét Cuối Cùng

Sư Huynh Trúng Tà

Trạng Sư Xảo Quyệt

Gia Hữu Hỷ Sự II

Chuyên Gia Xảo Quyệt

Tân Tinh Võ Môn I

Trường Giang 7

Tuyệt Đỉnh Kungfu

Đội Bóng Thiếu Lâm

Bịp Vương 2000

Vua Hài Kịch

Tình Anh Thợ Cạo

Thần Ăn

Tây Du Ký II

Tây Du Ký I

Bách Biến Tinh Quân

Vua Phá Hoại

Quốc Sản 007

Quan Xẩm Lốc Cốc

Trường Học Uy Long III

Xẩm Xử Quan

Trường học Uy Long II

Trạng Nguyên Tô Khất Nhi

Gia Hữu Hỷ Sự I